4.12.09

:- .- k:-:yw.lv. -^ L-^ż- i.y w ^wyI.; z.-„k'i. -^

Kazin^if-rz S- :v. winili wv i'«Mi..iv\v..{ %.ut.».'i -^ I- -; .-,
j^Ia.-k:«-h. a -w-'>-i..'; ♦•L:-z^'<:-':.iii i=""> "'»--^\v <>ką. kt«. ra ]H;i:ii>'i wyiii— i-iia d- i:--t\va^ \\l\
________
Prosimy nie regulować odbiorników! Nie zwariowaliśmy i nie uprawiamy poezji wizualnej. To tylko fragment książki "Z biegiem Wisły: obrazki o kraju" wydanej w 1901 roku nakładem Gebethnera i Wolffa.
Tak wygląda zabytek naszego piśmiennictwa po zeskanowaniu w ramach programu Google Books i zamianie na plik tekstowy dostępny (bezpłatnie!) na stronie Internet Archive.
________
AV XV-vi.: wi-k'! J.-.i. 'J-wi-' i:„. wr .:: :: ]
> • . ^-1
>■ A «.
r»-z",« ■:
• 11 -. TH^.:.: - 2 Nk-. Za wv:-ad:i,.i.M
P •:- .- k:-:yw.lv. -^ L-^ż- i.y w ^wyI.; z.-„k'i. -^ .LiiJ <:^ ^a w^-. na^T- *lz-ii:-ii. li^iiieżi--:^ k-:ę-tw.> ^w^* P N^^ wra^. y^ ,'
Steni Z^tt.-rHTii '."d star. :e.
ruwi^r^oini iH^d rz.v I.ti-ii kr'Vw i-vl-k:.'h w7.::-.;^2 ^'^^ ,?
wVIki-^i <•:: T«"d :: ^t d 1 :'■>•!•« i'*: •::..<>Ó. za Js- na K.itziiiii'^ i^ca.
p-'-^'ii iiiiv^^:*:^'::ko L:-'ZV kilrca :v->^ v iiiit-szk .^' .t\,. : -
ważnym p:inr^:-ni nan.n.:wyiii na i- —'unio-u ^.a-ka
skieg-:-.
^ Z dawnyvh z^^Ą-kOw z?. 1: wały s^e: k' >oi. 1 paran.^: v
ra"i-z 1 n.- I i-- ^ą >-ią I-...ą "--•-'—> --^-e^~* zamku.
Ł»JU- tu...
________
Są też -- gdyby ktoś wolał -- skany:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz