1.7.11

Krzyż i miecz (dla UE)


Źródło: kampaniespoleczne.pl

Jeden z plakatów kampanii "Polacy dla zjednoczonej Europy" (promującej polską prezydencję, oczywiście). Autor: Roman Kalarus.

Ten plakat z pewnością ułatwi rozmowy przedakcesyjne z Turcją.