27.12.10

Zwiedzajcie arkę!


Źródło: Cornell University Library (x 10)

Trzysta lat po śmierci, jezuita Athanasius Kircher doczekał się biografii pod tytułem "Ostatni człowiek, który wiedział wszystko".

Umberto Eco napisał, że ten siedemnastowieczny uczony był jak encyklopedia internetowa: "posiadł całą dostępną w tamtych czasach wiedzę, w połowie prawdziwą, w połowie fałszywą (albo będącą wytworem fantazji)".

Wśród czterdziestu dzieł Kirchnera jest rozprawa na temat arki Noego (z 1675), zawierająca między innymi szczegółowe schematy rozmieszczenia zwierząt w ładowniach (rzuty, przekroje i plany).

Dziś w 7410Z perła jezuickiej infografiki! (klikajcie, żeby powiększyć).
Całość..._____
... i detale. Na przykład kajuty (woliery?) dla ptaków._____
Tutaj słonie i wielbłądy..._____
A obok jelenie i węże.______
Tajemnicza postać przy cysternie.______
Początkowo sądziłem, że w tych beczkach Noe trzymał rybki. Dziecko zwróciło mi uwagę, że na arce nie było żadnych rybek! To tylko zapasy wody pitnej ("Dolia plena aqua in usum necessarium")._____
Tajemnicze puste pomieszczenie ("Locus vacuus"). Dla dinozaura?______
Bo na pewno nie dla jednorożca. Jednorożce jadą tutaj (trzeci boks od lewej)._____
I jeszcze plan całości._____
Wszystko do obejrzenia na stronie Cornell University Library.
Miłego zwiedzania!

1 komentarz: