23.5.10

Znaki Wielkiej WodyPowódź też ma swoje znaki i swoją typografię.
Znak wielkiej (wysokiej) wody, znak powodziowy - trwały sposób oznaczenia wysokościowego zasięgu wezbrania (maksymalnego poziomu wody), zawierający wyraźne i jednoznaczne oznaczenie poziomu wielkiej wody (linia, strzałka, krawędź znaku, itp.)
("Międzynarodowy słownik hydrologiczny")
Dokumentowaniem zabytkowych tablic i znaków powodziowych zajmuje się Instytut Geografii UMK w Toruniu. Z ich strony www.wielkawoda.umk.pl pochodzą te zdjęcia.


Znak powodziowy na budynku przy ulicy Kącik 9 w Krakowie (fot. M. Ćmielewski) / Źródło: Znaki Wielkich Wód


Znak powodziowy przy ulicy Piłsudskiego w Krakowie (fot. M. Ćmielewski) / Źródło: Znaki Wielkich Wód


Znak wielkiej wody na ścianie kościoła w Mątowach Wielkich / Źródło: M. Prabucka, 2009, Znaki Wielkich Wód na Żuławach Wiślanych


Znak wielkiej wody na Spichrzu Panna w Gdańsku / Źródło: A. Majewski, 1970, Znaki wielkiej wody w Gdańsku i na obszarze Żuław Wiślanych

_____
A poniżej fragment dzwonnicy w Wilkowie, przebudowanej w 1921 według projektu Karola Sicińskiego. Na zachowanym fragmencie starego muru widać napis: WYLEW 1833 WISŁY.

Dziś to miejsce znów jest pod wodą.


Fot. Piotr Kuźniar / Źródło: M. Grześ, Historia powodzi na Wiśle w świetle tablic wielkich wód


Wilków, 23 maja 2010 / Fot. P. M. / Źródło: Kazimierski Portal Internetowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz