17.3.10

Przełowienie


Allstar/20th Century Fox/Sportsphoto Ltd (Źródło: Guardian)

Overfishing (przełowienie) - nadmierna i niekontrolowana eksploatacja łowisk sprowadzająca populacje poławianych gatunków poniżej poziomu bezpiecznego dla ich odtworzenia.

Zjawisko overfishngu występuje także w projektowaniu graficznym. Na przykład: nadmierne i niekontrolowane zastępowanie litery "O" zdjęciem lub ilustracją.

"Historię O" opisuje Guardian (tutaj). Obrazki są (tutaj).


Źródło: The Movie Title Stills Collection.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz