6.7.09

Di hun vos hot gevolt hobn a kamCzerwoni zdobyli Kijów w lutym 1919 roku. W sierpniu Biali odebrali miasto. W ciągu tych sześciu miesięcy El Lissitzky, były student architektury z Darmstadtu, a wkrótce najsłynniejszy twórca radzieckiej awangardy, pracował w sekcji propagandy lokalnego komisariatu oświaty. Wiosną podpisał też umowę z wydawnictwem Idisher folks-farlag na zilustrowanie serii jedenastu książek dla dzieci. Tylko trzy zdążyły ukazać się drukiem.

Oto jedna z nich, znaleziona w zbiorach Beinecke Rare Book & Manuscript Library:
Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University